.
.
.

چه ترفندهای برای «بلندقامتی» باید بکار ببریم؟

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

کارشناسان زیبایی، به کارگیری برخی ترفندهای هوشمندانه را برای اینکه قد بلندتر به نظر بیاییم توصیه می کنند:

به کارگیری این حقه های بصری باعث می شود قامت ما چند سانتی متر بلندتر دیده شود.

1. پوشیدن لباسهایی با ظاهر منوکرومیک

انتخاب تنها یک رنگ برای لباسی که می پوشیم، طوری که خط عمودی از بالای سر تا پایین پا ایجاد کند. چنین چیزی باعث می شود قامت ما بلندتر به نظر بیاید. این ترفند درباره انواع رنگ های مختلف روشن و تیره قابل استفاده است. رنگ سیاه به طور خاص، باعث می شود بلندتر و باریکتر دیده شویم.

2. انتخاب طرح هایی با کمر بلند

یکی از راههای بلند شدن قد، پوشیدن شلوار و دامن تا دور کمر است. چنین کاری باعث می شود ساق پا بلند به نظر بیاید و این حقه روی بلند شدن تمامی قامت تاثیر می گذارد.

3. پوشیدن دامن کوتاه با کفش ساق بلند

پوشیدن کفش ساق بلند تا محدوده زانو یا کمی بالاتر از آن، همراه با دامنی که کمی از بالای ساق کفش را بپوشاند، در صورتی که همرنگ هم باشند، در بلند شدن قد تاثیر به سزایی دارد، پس در به کارگیری این ترفند تردید نکنید.

4. پوشیدن کفش همرنگ پوستتان

پوشیدن کفشی پنجه باریک و به رنگ پوستتان، یکی از ترفندهای بسیار موثر در جلوه نمایی قدی بلندتر است، به خصوص اگر پاشنه کفش نیز بلند باشد.

5. پوشیدن لباس‌هایی که تا کمر برسد

از حقه های بصری مفید در این موضوع، پوشیدن لباسی است که از نیم تنه بالا تا کمر برسد. لباسهایی که طرحشان به شکل کت کوتاه هستند به نیم تنه پایین بدن جلوه بلندتری می دهند. این موضوع درباره مانتو کوتاه و نه مانتو بلند نیز صدق می کند.


6. به کارگیری کیف های کوچک

در دست گرفتن کیف بزرگ باعث می شود قامت کوچکتر به نظر بیاید، بنابراین بهتر است کیف کوچک در دست گرفت تا قد و قامت بلندتر به نظر بیاید.

7. پوشیدن لباسهای راه راهی با خطوط عمودی

خطوط عمودی راه راهی، تاثیر جادویی در افزایش طول قامت دارند. به خصوص اگر این خطوط در طراحی پیراهنها یا تیشرتها به کار رفته باشند.

8. پوشیدن شلوارهای کوتاه

پوشیدن شلوارهایی که کمی بالاتر از مچ پا باشد، در بلند شدن قد تاثیر زیادی دارد پس در به کارگیری این ترفند نیز تردید نکنید.