.
.
.

موزه‌گردی می‌تواند دردهای مزمن را بکاهد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

اگر از دردهای مزمن رنج می‌برید، به موزه بروید. مطالعات نشان داده موزه‌گردی می‌تواند دردهای مزمن را کاهش دهد.

یک پژوهش جدید مه که در فصلنامه «پزشکی درد» منتشر شد، نشان داد رفتن به موزه می‌تواند دردهای مزمن را تسکین دهد. پژوهشگران مشاهده کردند احساسات ناخوشایند در آنها که درد مزمن دارند و به موزه می‌روند، مدت کوتاهی بعد از دیدار از موزه رو به کاهش می‌نهد.

نتایج این پژوهش نتیجه بررسی 45 نفر از بازدیدکنندگان موزه هنر کروکر در ساکرامنتو ایالت کالیفورینا است. این افراد که گفته‌اند از درد مزمن رنج می‌برند، به دعوت پژوهشگران نیم ساعت موزه‌گردی کرده و از 3 تا 5 اثر هنری را دیده‌اند، پس از آن سطح درد و عزلت اجتماعی آنها مورد پرسش قرار گرفته است. 57 درصد این افراد گفته‌اند که پس از موزه‌گردی نیم‌ساعته سطح درد در آنها کاهش یافته است.

ایان کوبنر از دانشکده پزشکی دانگاه کالیفورینا در دیویس ساکرامنتو گفت: «احساس درد مزمن پیچده است و شامل برهم‌کنش حس‌های جسمی و واکنش‌های روانی ناشی از این احساس‌ها است.»