.
.
.

8 بی‌ارزش‌ترین پول جهان متعلق به کدام کشورهاست؟

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

8- ریال کمبودیا،

یک دالر آمریکایی برابر است با 4060 ریال کمبودیااست، دلیل بی ارزش بودن پول این کشور وضعیت بد اقتصادی این کشور است.


7- پارانی پاراگوئه

یک دالر آمریکایی برابر با 5500 پارانی است، پاراگوئه دومین کشور فقیر در امریکای جنوبی است و دلیل بی‌ارزش بودن پول این کشور فقر و فساد اداری است.


6- لئون سیرالئون

یک دالر آمریکایی برابر با 7500 لئون است، سیرالئون یکی از فقیرترین کشورهای آفریقایی به شمار می‌رود.

دلیل بی‌ارزش بودن پول این کشور نیز فقر، تورم پولی و وجود باندهای تبهکار است.


5- کیپ لائوس

یک دالر آمریکایی برابر است با 8200 کیپ
با آن که دولت لائوس عمدا ارزش پول این کشور را پایین آورده است، اما اکنون پول این کشور کم کم سیر صعودی‌ را طی می‌کند.


4- روپیه اندونزی

یک دالر آمریکایی برابر با 13.300 روپیه اندونزی است، با آن که اقتصاد اندونزی در حال پیشرفت است و از ثبات برخوردار می‎باشد، اما پول این کشور هنوز بی‌ارزش باقی مانده است.


3- ربل بیلاروس

یک دالر آمریکایی برابر است با 19.800 ربل است علل بی‌ارزش بودن پول این کشور در مالیات سنگین، وضعیت نسبتا بد اقتصادی و فساد اداری می‌توان یافت.


2- دانگ ویتنام

یک دالر آمریکایی برابر است با 22.700 دانگ ویتنام.


1- ریال ایران

یک دالر آمریکایی برابر با 42.018 ریال ایران است، از هنگام جنگ ایران و عراق سیر نزولی ارزش ریال ایران آغاز و با تهدید هسته‌ای این کشور و اعمال مجازات گسترده اقتصادی بین‌المللی و تحریم سیستم بانکی این کشور شتاب گرفت. این عوامل باعث شده که ایران نتواند وارد بازارهای جهانی شود و پول این کشور همچنان بی‌ارزش‌ترین پول جهان شناخته شده است.