.
.
.

شیخ عبدالله آل‌ثانی: هدفم تسهیل امور حجاج قطری است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شیخ عبدالله بن علی آل‌ثانی گفت هدف اصلی او از دیدار با ملک سلمان بن عبدالعزیز، خادم حرمین شریفین و شاهزاده محمد بن سلمان، نایب پادشاه سعودی تسهیل امور حجاج قطری و هماهنگی برای دیدار شهروندان قطری با خویشاوندان خود در پادشاهی سعودی بوده است.

شیخ عبدالله روز یکشنبه در تویتر گفت که حامل هیچ پیامی برای پادشاه و نایب پادشاه سعودی در زمینه میانجیگری در بایکوت دیپلماتیک بین دوکشور نبوده است.

شیخ عبدالله ضمن اشاره به بزرگواری ملک سلمان در پذیرش ماموریت او و دستور فوری برای تشکیل اتاق عملیات ویژه ارائه خدمات به مردم قطر از خادم حرمین شریفین سپاسگزاری کرد.