.
.
.

فاجعه در فضا..ماهواره ۴ تنی از کنترل خارج شده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

ماهواره ۴۱۰۰ کیلوگرمی AMC-9 ماه گذشته از رادار خارج شد و دلیل آن هنوز روشن نیست. اپراتورهای این ماهواره ارتباط مجدد با این ماهواره را برقرار کرده‌اند، اما قطعاتی از این ماهواره جدا شده است.

قطعات جدا شده از این ماهواره که برفراز آمریکا و مکزیک در حرکت است، در صورت برخورد با ماهواره‌های دیگر می‌تواند منجر به یک فاجعه فضایی شود.

AMC-9 یک ماهواره مخابراتی عظیم است که در سال ۲۰۰۳ به فضا پرتاب شد. ارتباط این ماهواره ماه گذشته با اپراتور آن قطع شد، اما بعد از برقراری مجدد ارتباط معلوم شد که ۲ قطعه از این ماهواره جدا شده است.

این قطعات برای زمین خطری ایجاد نمی‌کند زیرا هنگام ورود به جو خواهند سوخت، اما برای ماهواره‌های دیگر می‌تواند خطرهای جدی بوجود آورند.

۱۷ ژوئن ارتباط این ماهواره با زمین قطع شد در حالیکه در ارتفاع ۳۶ هزار کیلومتری زمین و برفراز آمریکا و مکزیک در حرکت بود. این ماهواره برای این دو کشور پوشش مخابراتی می‌دهد. این ماهواره در پایان عمر مفید ۱۵ ساله خودش است.