.
.
.

شش داروی تقویت جنسی مردان که استفاده از آن خطرساز است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

وزارت بهداشت و پیشگیری جامعه امارات متحد عربی، نسبت به استفاده از شش نوع داروی مکمل غذایی و تقویت کننده جنسی مردان هشدار داد که بنا بر این وزارتخانه، داروهای تقلبی هستند و می‌توانند باعث کاهش شدید فشار خون شوند.

به گزارش روزنامه الامارات الیوم، این داروها، برای کسانی که بیماری‌های قلبی، قند خون یا چربی دارند،ب بسار خطرناک هستند.

دکتر امین حسین الامیری دستیار مدیرکل بخش سیاست سلامتی و مجوزهای دارویی وزارت بهداشت امارات، گفت این هشدار بر مبنای تماس دائم با هیئت تغذیه و داروی آمریکا صادر شده و اقدامات لازم برای جمع‌آوری این داروها از بازار و منع وارد کردنشان، اتخاد کرده است. او خاطرنشان کرد که این ححصورات، در اداره دارو در وزارت بهداشت، ثبت نشده است.

داروهای مکل غذایی و تقویت جنسی که هشدار نسبت به استفاده از آن‌ها صادر شده، عبارتند از:

1- Tornado:

از این دارو به عنوان مکمل غذایی و داروی تقویت جنسی مردان استفاده می‌شود. نتایج آزمایش‌ها در آزمایشگاه‌های هیئت مواد غذایی و دارویی آمریکا عاکی از آن است که این دارو، حاوی ماده nortadalafil است. این ماده می‌تواند باعث کاهش شدید فشار خون شود که می‌تواند به مرحله خطرناکی برسد. این دارو برای مبتلایان به بیماری‌هی قلبی، قند خون و چربی خون به ویژه آن‌هایی که داروهای حاوی نیترات مصرف می‌کنند، خطرآفرین باشد.

2- Xrect:

که به عنوان مکمل غذایی و داروی تقویت جنسی برای مردان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج آزمایش‌ها می‌گوید که این دارو حاوی دو ماده tadalafil و descarbonsildenafil است. . این دارو برای مبتلایان به بیماری‌هی قلبی، قند خون و چربی خون به ویژه آن‌هایی که داروهای حاوی نیترات مصرف می‌کنند، خطرآفرین باشد.

3- Z Daily:

که به عنوان مکمل غذایی و داروی تقویت جنسی برای مردان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج آزمایش‌ها می‌گوید که این دارو حاوی ماده homosildenafil است. این ماده می‌تواند باعث کاهش شدید فشار خون شود که می‌تواند به مرحله خطرناکی برسد. این دارو برای مبتلایان به بیماری‌هی قلبی، قند خون و چربی خون به ویژه آن‌هایی که داروهای حاوی نیترات مصرف می‌کنند، خطرآفرین باشد.

4- Big N Hard:

که به عنوان مکمل غذایی و داروی تقویت جنسی برای مردان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج آزمایش‌ها می‌گوید که این دارو حاوی ماده tadalafil است. این ماده می‌تواند باعث کاهش شدید فشار خون شود که می‌تواند به مرحله خطرناکی برسد. این دارو برای مبتلایان به بیماری‌هی قلبی، قند خون و چربی خون به ویژه آن‌هایی که داروهای حاوی نیترات مصرف می‌کنند، خطرآفرین باشد.

5- Cummor:

که به عنوان مکمل غذایی و داروی تقویت جنسی برای مردان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج آزمایش‌ها می‌گوید که این دارو حاوی ماده Ndesmethyl tadalafil است. این دارو برای مبتلایان به بیماری‌هی قلبی، قند خون و چربی خون به ویژه آن‌هایی که داروهای حاوی نیترات مصرف می‌کنند، خطرآفرین باشد.

6- Monkey Business:

که به عنوان مکمل غذایی و داروی تقویت جنسی برای مردان مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج آزمایش‌ها می‌گوید که این دارو حاوی ماده N-desmethyl tadalafil است. این دارو برای مبتلایان به بیماری‌هی قلبی، قند خون و چربی خون به ویژه آن‌هایی که داروهای حاوی نیترات مصرف می‌کنند، خطرآفرین باشد.