.
.
.

ویدیوی آب دادن یک راننده کامیون به گرگ به شدت تشنه

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

یک گرگ در حالی که از تشنگی و گرمای شدید در منطقه «پریماورا» واقع در غرب برزیل در حالی که با مرگ دست و پنجه نرم می‌کرد، به کامیونی که برای استراحت در کنار جاده توقف کرده بود، پناه برد تا خود را نجات دهد. این گرگ وحشی که از شدت تشنگی و گرما بی رمق شده بود، با مشاهده کامیونی که توقف کرده بود به درون آن پرید، تا در سایه آن از آفتاب گرم بگریزد، در این هنگام راننده برزیلی به محض دیدن گرگ او را از کامیون بیرون آورد و به او آب داد.

گرگ تشنه آنقدر از دست راننده آب خورد تا رمقی گرفت و حالش جا آمد، آنگاه به سرعت به سوی انبوه درختان و بوته‌های اطراف فرار کرد.