ویدیو.. گوریل‌ها انقلاب کردند و رهبرشان را کشتند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
3 دقيقه (Reading time)

تنها انسان‌ها نیستند که با مفهوم انقلاب و براندازی آشنا هستند؛ گوریل‌های منطقه‌ای حفاظت شده در سنگال نیز، علیه رهبر دیکتاتورشان قیام کرده، اعتراض کردند و در نهایت او را برکنار کرده و کشتند. پس از پیروزی انقلاب نیز روی جسدش با ترانه ظفر رقصیدند.

به گزارش وبسایت هفته‌نامه علمی New Scientist یک دسته گوریل در منطقه حفاظت‌شده فونگولی در سنگال از دست رهبر دیکتاتور و خودکامه خود به ستوه آمده و علیه او قیام کردند. گوریل‌های معترض رهبر گروه را با مشت و سنگ کشته و پیروزمندانه جسد رهبر مقتول را روی زمین کشیدند تا این بار جسدش را تکه‌پاره کنند.

از رهبر کشته شده گوریل‌ها با نام «فودوکو» یاد شده و محققان پس از بررسی جسدش دریافتند که به شدت از سوی دیگر اعضای مجموعه که از ظلم و ستمی که بر آن‌ها روا می‌داشت ناراضی بودند، مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. ویدیویی که از «انقلاب گوریل‌ها» منتشر شده نشان می‌دهد، معترضان جسد رهبر ظالم را روی زمین می‌کشند، تا از او انتقام بگیرند.

آخرین مراحل قتل رهبر دیکتاتور گوریل‌ها
آخرین مراحل قتل رهبر دیکتاتور گوریل‌ها

گوریل‌های فونگولی هوشمندانه از عامل تاریکی در نقشه خود سود برده و مانند اکثر کودتاهای انسانی، انقلاب گوریل‌ها در تاریکی گرگ و میش سیپده‌دم رخ داده است. ماموران محلی می‌گویند با شنیدن سر و صدای گوریل‌ها، به محل نگهداری آن‌ها رفته‌اند و با جسد خونین فودوکو در حالی مواجه شده‌اند،که کودتاچیان دور او حلقه زده بودند. گوریل‌ها او را با چوب و سنگ به شدت مجروح کردند و سپس روی زمین کشیدند. پس از مرگ او نیز تعدادی از گوریل‌ها او را رها نکرده و جسد بی‌جانش را دریدند.

به گفته محققان آمریکایی-هلندی انقلاب گوریل‌ها پس از آن رخ داد که رهبر خودکامه تصمیم به تصاحب یکی از گوریل‌های ماده گروه کرد و علیرغم اعتراض گوریل ماده مورد نظر، او کماکان بر خواسته خود اصرار کرده و به گوریل ماده حمله کرد. این موضوع نارضایتی اعضای گروه را در پی داشت و آنها با هماهنگی یکدیگر و با استفاده از تاریکی شب، زمانی که فودکو به خواب رفته بود به او حمله کردند.

آثار دریده شدن بر جنازه دیکتاتور
آثار دریده شدن بر جنازه دیکتاتور

دانشمندان در تحقیق خود که در گاهنامه International Journal of Primatology منتشر شد به نمونه‌های قدیمی مشابه در تاریخ جانورشناسی استناد کرده‌اند.

پیش از این هشت نمونه دیگر از کشته شدن رهبران گروه‌های گوریل‌ها توسط اعضای همان گروه ثبت شده بود. فوکودو از 13 سال پیش رهبری این گروه را بر عهده داشته و در این مدت به شدت افراد گروه خود را مورد ظلم و ستم قرار داده بود.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید