.
.
.

انتخابات مهم دیگری در آمریکا همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

روز هشتم نوامبر، نگاه ها به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دوخته شده است. مساله ای که خیلی ها نمی دانند این است که بسیاری از رای دهندگان آمریکایی، برای انتخاب نمایندگانشان در گنگره هم رای خواهند داد.

هر دو سال، آمریکایی ها، هر کدام در ایالتش، برای انتخاب اعضای کنگره، با دو مجلس سنا و نمایندگان رای می دهند. این انتخابات هر چهار سال یک بار، با انتخابات ریاست جمهوری مصادف می شود.

در مجلس نمایندگان، هر ایالت به نسبت شمار ساکنانش نماینده دارد.

اعضای مجلس نمایندگان، 435 تن هستند. همه آن ها در هر دو سال یک بار انتخاب می شوند. از همین رو این مجلس، از اهمیت مجلس سنا برخوردار نیست.

در مجلس سنا، هر ایالت دو نماینده دارد. هر عضو، 6 سال در مجلس خدمت می کند. از این رو در هر انتخابات، رای گیری برای کرسی هایی برگزاری می شود که سناتورهایشان، به پایان دوره خود رسیده اند.

در این انتخاب، بر سر 34 کرسی مجلس سنا رای گیری می شود. برجسته ترین آن ها در ایالت های فلوریدا، الینوی، نوادا، نیوهمپشایر و پنسلیوانیا هستند.

مجلس سنای کنونی، 54 عضو جمهوری خواه و 44 عضو دمکرات دارد. حتی با احتساب سناتورهای مستقل، اکثریت از آن جمهوری خواهان است.

جمهوری خواهان این اکثریت را در انتخابات میان دوره ای سال 2014 به دست آوردند.

اما کرسی هایی که بر سی آن ها در این انتخابات رای گیری خواهد شد، در حال حاضر 10 تای آن ها از آن دمکرات ها و 24 کرسی از آن جمهوری خواهان است.

دمکرات ها برای به دست آوردن اکثریت، نیاز به 5 کرسی بیشتر دارد.

نظرسنجی ها می گوید چنانچه دمکرات ها در به دست آوردن اکثریت در این انتخابات شکست بخورند، احتمالا دستکم تا سال 2020 نخواهند توانست آن را به دست بیاورند.

درگذشت آنتوان سکالی قاضی دادگاه عالی در اوایل سال، شگفتی بود که به این انتخابات مجلس سنا اهمیت بیشتری بخشید.

قرار بود که او جانشین خود را انتخاب کند و اعضای مجلس سنا با 60 رای یا بیشتر، این انتخاب را تصویب کنند. اما با توجه به این که هیچگدام از دو حزب جمهوری خواه و دمکرات، اکثریت 60 کرسی را ندارد، انتخاب رئیس دادگاه عالی همچنان در انتظار نتایج انتخابات کنونی مجلس سنا، در تعلیق قرار دارد.