.
.
.

ویدیو... پرش از 7500 متری بدون چتر نجات

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

اگر فکر می کنید که چتربازی کار ترسناکی است، ارتفاع را دوبرابر کنید و بدون چتر بپرید.

بعد از 2 دقیقه سقوط آزاد، باید خود را طوری قرار دهید تا در توری به اندازه یک زمین فوتبال که در 200 متری زمین پهن شده بیافتید.

به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، این کاری است که لوک آیکینز روز شنبه در آمریکا انجام داد. او اولین فردی است که بدون چتر پریده و پرش خود را کامل کرده است.

او از ارتفاع 7500 متری در حالی با شکم به پایین پرید که دست و پایش باز بود. او در ارتفاع 5400 متری ماسک اکسیژن خود را باز کرد و به دو چتربازی داد که در کنارش به پایین پریده بودند. او وسط تور را نشانه گرفته بود، و با جی.پی.اس و نور هدایت می شد. چند ثانیه قبل از افتادن در تور، او چرخی می زند و با پشت و به سلامت در توری که در صحرای کالیفرنیا پهن کرده بودند می افتد.

او در حالی که صورت خود را در دستهایش گرفته بود، چند لحظه ای در تور باقی می ماند، وبعد از تور به پایین می آید و همسرش را در آغوش می کشد. آیکینز یک پسر 4 ساله دارد.