بان کی‌مون: به غیر از کمک‌های سخاوتمندانه سعودی منابع مالی دیگری نداریم

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:
فعال‌سازی حالت خواندن
100% Font Size
2 دقيقه (Reading time)

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد شامگاه پنجشنبه 30 ژوئن در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی استراتژی مبارزه با تروریسم، گفت:«سازمان ملل متحد به غیر از کمک‌های سخاوتمندانه سعودی، هیچ منبع مالی دیگری ندارد».

وی تاکید کرد که سازمان ملل به منظور مقابله با تروریسم به ویژه برای عملی کردن استراتژی‌ها در این زمینه به منابع مالی نیاز ضروری دارد.

دبیر کل سازمان ملل گفت:« برای برطرف کردن نیازهای مالی سازمان ملل متحد، باید بسیج مالی جهانی صورت بگیرد».

بان کی مون گفت: بان کی مون:«در حالی که مسئولیت اصلی اجرای استراتژی جهانی مبارزه علیه تروریسم، بر عهده کشورهای عضو سازمان ملل است اما این سازمان همواره با پشتیبانی قوی و هماهنگ، از اعضای خود حمایت کرده است لذا اگر بخواهیم که تاثیر گذاری ما بر رویدادها و حوادث پایدار باشد، نیازی ضروری به منابع مالی داریم».

وی افزود: « در حالی که تقاضاهای کمک مالی از سازمان ملل سیر تصاعدی دارد و چندین بار افزایش یافته، ما به جز کمک‌های سخاوتمندانه سعودی، هیچ منابع مالی جدیدی برای این نهاد بین المللی در نظر گرفته نشده است. بدون حمایت منابع مالی هیچ نوع هماهنگی از سوی سازمان ملل تاثیر گذار نخواهد بود».

اظهارات بان کی مون در مورد نیاز سازمان ملل به منابع مالی در حاشیه نشست مجمع عمومی این سازمان برای بررسی استراتژی بین المللی در مبارزه با تروریسم، که هر دو سال یکبار برگزار می شود، بیان شده است. این دهمین نشست اعضای مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی استراتژی بین المللی این نهاد در مبارزه با تروریسم است که برگزار می شود.

بیشترین بازدید موضوعات مهم

بیشترین بازدید