.
.
.

برای اولین بار بعد از 2 قرن: جمعیت مردان سوئد از زنان فزونی گرفت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

کشور سوئد همواره معروف بوده که برابری بین زنان و مردان برقرار است، اما با این همه در عالم ارقام، این برابری بهم خورده و این کشور اروپایی در حیرت فرو رفته است.

برای اولین بار از سال 1749 که آمارگیری در این کشور برقرار شده، بنا به ارقام تعداد مردان در این کشور از تعداد زنان بیشتر شده است.

کشور سوئد نمی داند که چگونه باید این آمار را تفسیر کند، زیرا این برای کشورهای اروپایی غیرمعمول است و همواره در این کشورها تعداد زنان بیشتر از مردان بوده است. این پدیده می تواند مربوط به تغییر نرخ امید به زندگی و یا تغییرات جمعیتی در اثر مهاجرت باشد.

به گفته یک کارشناس امور جمعیتی، تعداد مردان در کشور سوئد در ماه مارس 2015 به مقدار 227 نفر بیشتر از تعداد زنان این کشور بوده است. در حال حاضر این اختلاف به 12 هزار نفر رسیده است، و پیش بینی می شود که در آینده این کشور از مازاد تعداد مردان رنج خواهد برد.