فوری

پخش زنده
 • صفحه اصلى
 • ايران
 • 10 شغل بد در آمریکا در سال 2016

  خبرنگاری بدترین شغلها در آمریکاست

  منبع: العربیه.نت- فارسی

  بر اساس سایت "کاریر کاست" که رده بندی شغلها در آمریکا را همه ساله اعلام می کند، برای سومین سال متوالی شغل خبرنگاری بدترین شغل در آن کشور اعلام شده است.

  این وبساست 200 شغل را از چهار منظر مورد ارزیابی قرار می دهد: محیطی، درآمدی، آینده کاری و فشار کاری. منظر محیطی به عوامل فیزیکی و احساسی می پردازد، و اینکه در هفته چند ساعت کار بطور متوسط انجام می شود؛ منظر درآمدی به متوسط حقوق و دستمزد و میزان افزایش بالقوه آن؛ آینده کاری، رشد اشتغال و درآمد و احتمال بیکاری را مورد بررسی قرار می دهد؛ و فشار کاری نیز 11 موضوع از جمله سفرهای کاری، ضرب العجلهای کاری، و تعامل با مردم را بررسی می کند.

  بغیر از خبرنگاری، گویندگی رادیویی نیز در بین ده حرفه بد سال هستند، و بطور کلی کارهای رسانه ای در موقعیت خوبی قرار ندارند. یکی از مدیران شرکتهای رسانه ای به کاریر کست گفت: "احساس من نسبت به شغلم مانند کسی است که از یک کشتی در حال غرق شدن به دریا می پرد."

  پرسنل نظامی و آتش نشانان نیز در بین 10 شغل بد آمریکا قرار دارند، اولی بخاطر استرس بالای کاری، و دومی بخاطر امتیاز بدی که از نظر شرایط محیطی می گیرد.

  10 شغل بد آمریکا به این شرح هستند:

  10- آتش نشان؛ متوسط دستمزد 45970 دلار در سال، احتمال رشد آتی 5%

  9- راننده تاکسی؛ متوسط دستمزد 23210 دلار در سال، احتمال رشد آتی 13%

  8- مسئول تبلیغات؛ متوسط دستمزد 47890 دلار در سال، احتمال رشد آتی -3%

  7- فروشنده؛ متوسط دستمزد 21670 دلار در سال، احتمال رشد آتی 7%

  6- کارگر سمپاش، متوسط دستمزد 30660 دلار در سال، احتمال رشد آتی -1%

  5- پرسنل نظامی؛ متوسط دستمزد 27936 دلار در سال، احتمال رشد آتی: نامشخص

  4- دیسکو جاکی (دی.جی)؛ متوسط دستمزد 29010 دلار در سال، احتمال رشد آتی: -11%

  3- گوینده رادیو؛ متوسط دستمزد 37200 دلار در سال، احتمال رشد آتی: -9%

  2- چوب بر؛ متوسط دستمزد 35160 دلار در سال، احتمال رشد آتی: -4%

  1- خبرنگار؛ متوسط دستمزد 37200 دلار در سال، احتمال رشد آتی -9%

  تبلیغات

  برگزیده های کاربران