.
.
.

معلم برهنه قصد تجاوز به دانش آموز دختر را داشت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عکسهای تکان دهنده از یک معلم چینی برهنه که در حیاط مدرسه قصد تجاوز به یک دانش آموز دختر را داشت در سایتهای اجتماعی چین منتشر شد. این دبیرستان در استان گوانگخی چین واقع است.

این حادثه در روز 28 مارس در دبیرستان تایپینگ در شهر لینگشان روز داده و وبسایت چینی "پیپلز دیلی" آنرا گزارش داده است.با دیدن این منظره دبیران دیگر مداخله کرده و دختر دانش آموز را از چنگ این دبیر 30 ساله بیرون آوردند. گفته می شود که این دانش آموز آسیبی ندیده است.

مقامات آموزش و پرورش شهر لینگشان این رویداد را تایید کرده و گفتند که دبیر مورد بحث سابقه بیماری روانی داشته است. این دبیر مسئول آزمایشگاه دبیرستان بوده و به گفته این مقامات بار دیگر به بیمارستان روانی منتقل شده است. مقامات امنیتی چین مشغول تحقیق پیرامون این رویداد هستند.