.
.
.

ویدیو.. خارج کردن 3 کوسه زنده از شکم مادر مرده شان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

خانواده ای هنگام قدم زدن در ساحل "کیپ تاون" در آفریقای جنوبی از مشاهده تکان خوردن شکم کوسه ای مرده شگفت زده شده و متوجه می شوند که احتمالا موجود زنده ای باید در داخل شکم کوسه باشد. مرد خانواده تصمیم می گیرد شکم کوسه مرده را بشکافند تا راز تکان خوردن شکمش را کشف کند. وی سپس با چاقو شکم کوسه را می شکافد و سه کوسه زنده در داخل شکم کوسه می کند. او سه کوسه کوچک را از شکم مادر مرده آنها خارج کرده و در دریا رها می کند تا از مرگ محتوم نجات یافته و زندگی تازه ای را آغاز کنند.