.
.
.

ویدیوی... زن گاوباز با قدرت گاو نر را مهار می کند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

گاوبازی تا کنون مخصوص مردان بوده، ولی در این ویدیو زنی گاوباز با اقتدار به گرده گاو نر می پرد و آنرا مهار می کند.

گاو از این حرکت گاوباز زن بکلی گیج می شود و در نهایت با کمک یک گاوباز زن دیگر مجبور به تسلیم می شود.