.
.
.

ویدیو.. نبرد دیدنی مار کبری و خدنگ

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

کاربران اینترنتی ویدیویی را بر روی یوتیوب منتشر کردند که نبرد دیدنی میان مار کبری و یک خدنگ بی باک را در یکی از جادها نشان می دهد.

در این مبارزه خدنگ بدون ترس از نیش های مرگ آور مار کبری که خود را برای این نبرد آماده کرده، به این مار حمله می کند.

در لحظاتی که انتظار می رفت خدنگ یا نمس هندی عقب نشینی کند، ناگهان این حیوان بار دیگر به مار کبری یورش می برد و آن را خفه می کند.

در اولین ساعات انتشار این ویدیو، 700 هزار نفر بر روی سایت یوتیوب آنرا مشاهده کردند.