.
.
.

ویدیو...تمام این مدت کیک را اشتباه می بریدیم

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

شاید از این عنوان تعجب کنید و اگرچه موضوع مهمی نیست، اما می تواند جالب باشد. در تمام دنیا کیک را به این صورت می برند، بشکل قطعات مثلثی.

اما این بهترین روش بریدن کیک نیست، بلکه راه اشتباهی است، زیرا دیواره های کیک در معرض هوا قرار می گیرند و خیلی زود خشک می شوند.

الکس بلوس، روزنامه نگار بریتانیایی، در سال 1906 در مجله نیچر، طریقه درست بریدن کیک را که از وسط آن است نشان داد. قطعه میانی کیک را بر می دارید، و دو نیمه باقی مانده را به هم می چسبانید تا کیک تازه بماند. به همین ترتیب تکه های بعدی را نیز می برید.

برای روشن شدن بیشتر، پالوس ویدیو، فیلمی را در یوتیوب از مراحل مختلف بریدن کیک منتشر کرده است. با دیدن راه عملی بریدن کیک، امیدواریم راه نادرست گذشته را کنار بگذارید.