.
.
.

هفت هزار زبان سریعتر از موجودات در حال انقراض هستند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

7000 زبان شناخته شده جهان سریعتر از موجودات در حال ناپدید شدن هستند، بطوری که هر دو هفته یک گویش در سطح جهان از میان می رود. اکنون با کمک روشهای شناسایی موجودات در حال انقراض، محققان دلیل اصلی انقراض زبانهای متنوع جهان را شناسایی کرده اند:

توسعه اقتصادی؛ اگرچه رشد اقتصادی در گذشته هم به از میان رفتن زبان ها منجر شده، اما این برای اولین بار است که محققان از آن به عنوان یک پدیده جهانی یاد می کنند.

مردم جهان در باره انقراض خرس قطبی و کبوتر نامه بر خبرهایی شنیده اند، اما کسی چیزی راجع به انقراض زبان "اییاک" در آلاسکا نشنیده که آخرین گوینده آن در سال 2008 از دنیا رفت؛ یا زبان "اوبیخ" در ترکیه که آخرین کسی که آن را با فصاحت صحبت می کرد در سال 1992 چشم از جهان فروبست.

به گفته تاتسویا آمانو، محقق زولوژی از دانشگاه کمبریج بریتانیا، رشد اقتصادی و میل به دستیابی به آن می تواند زبانها را به انقراض بکشاند.

آمانو می گوید که زبانهای مسلط مانند ماندارین در چین و انگلیسی، اغلب برای تحرک اجتماعی در آموزش و تجارت به کار گرفته می شوند و کمک های اقتصادی باعث تشویق گیرندگان این کمک ها به سخن گفتن به آن زبانها می شود. این همان نیرویی است که باعث شده تا زبان کورنیش در بریتانیا جای خود را به انگیسی بدهد و زبان هوروم به نفع انگلیسی از کشور نیجریه محو شود. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که رشد اقتصادی یکی از عوامل اساسی انقراض زبانها است.

آمانو می گوید که تعداد و محل زندگی گویندگان به زبان های در حال انقراض بسیار ناکافی است. آمانو و دیگر محققان از یک مجموعه آنلاین به نام اتنولوگ (Ethnologue) برای تحلیل های خود استفاده می کنند. با استفاده از این بانک اطلاعاتی، محققان می توانند طیف جغرافیایی، تعداد گویندگان، و میزان افت گویندگان زبانها در سطح جهان را بر روی نقشه و با تقریب 190 کیلومتر محاسبه کنند. آمانو می گوید با این همه آنها فقط می توانند این اطلاعات را در باره 90 درصد زبانهای جهان به دست آوردند و میزان افت یا رشد فقط 9 درصد یا 649 زبان را اندازه گیری کنند.

محققان به دنبال همگرایی بین افت زبانها، با عواملی همچون تولید ناخالص محلی، سطح جهانی شدن کشورها هستند. آنها همچنین عوامل محیط زیستی مانند ارتفاع محل سکونت را که بر میزان رفت و آمد اقوام تاثیر دارد، در نظر می گیرند.

آمانو می گوید از میان تمامی عواملی که مورد بررسی قرار گرفته است، رشد اقتصادی مهمترین عامل در از میان رفتن زبانهاست. بر اساس تحقیق انجام شده، که روز 3 سپتامبر در نشریه "انجمن سلطنتی بریتانیا" به چاپ رسیده، دو نقطه از جهان با بیشترین زوال زبانها روبروست؛ یکی در مناطق پیشرفته همچون شمال آمریکا و شمال استرالیا؛ و دیگری مناطق در حال توسعه مانند دامنه های هیمالیا.

آمانو می گوید که پاره ای از عوامل جغرافیایی می توانند در زوال زبانها نقش بازدارنده یا تسریع کننده داشته باشند؛ برای مثال زبانهای مناطق معتدل سریعتر از مناطق حاره و کوهستانی از میان می روند. هنوز برای دلایل ارتباط رشد اقتصادی و انقراض زبانها باید تحقیقات بیشتری انجام شود.

لین هینتون، زبانشناس دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، می گوید: "این اولین تحقیق جامع در باره انقراض زبانهاست و هنوز به خوبی مبانی آن پی ریزی نشده است." او معتقد است که اقتصاد تمام داستان نیست. برای مثال سیاست های متداول در آمریکا که سرخپوستان را مجبور به کنار گذاشتن زبان خود و فراگیری زبان انگلیسی می کرد، از دلایل عمده از میان رفتن این زبانها بوده است. در بعضی از مناطق جهان، بیماری ها، مرگ و میر و نسل کشی های پی در پی، نقش عمده ای در از میان رفتن بعضی از زبانها داشته است.

به گفته هینتون، این تحقیق حرف زیادی در باره مداخله برای زنده نگهداشتن این زبانها نمی زند، اما راه هایی مانند وارد کردن زبان "هاوائی" در مواد درسی مدارس و عملیات اداری در آمریکا به زنده نگهداشتن این زبان کمک کرده است.