.
.
.

شمارش معکوس برای همه پرسی جدایی اسکاتلند از بریتانیا

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

در پی توافق به عمل آمده میان دولت بریتانیا و دولت اسکاتلند، قرار است یک همه پرسی برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار شود. روز هجدهم سپتامبر برای این همه پرسی انتخاب شده و 98 روز تا رسیدن به این روز تاریخی باقی مانده است. اسکاتلند از 307 سال پیش جزء بریتانیای کبیر محسوب می شود و از هم اکنون، شمارش معکوس برای این همه پرسی آغاز شده است.

به گزارش یورو نیوز، بیش از 4 میلیون اسکاتلندی برای شرکت در این همه پرسی دعوت شده اند. اسکاتلند یکی از چهار ملیت تشکیل دهندۀ بریتانیای کبیر است. توافق حاصله میان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و الکس سالموند، نخست وزیر دولت محلی اسکاتلند در تاریخ پانزدهم اکتبر 2012 و در پی کسب بیش از 69 کرسی توسط حزب ملی گرایان اسکاتلند، بعمل آمد.

طبق نظرسنجی هایی که توسط فاینشنال تایمز صورت گرفته، 48 درصد از کسانی که می توانند در این همه پرسی شرکت کنند، همچنان خواستار باقی ماندن در بریتانیای کبیر هستند و در مقابل، 35 درصد خواهان استقلال اسکاتلند هستند.

یکی از شهروندان ادینبورگ می گوید:“ برای من 50-50 است. قلبم می گوید که اسکاتلند استقلال داشته باشد اما مغزم به من می گوید که ما باید همچنان با بریتانیا باقی بمانیم. این نظری است که دارم.” نظرسنجی های انجام شده نشان می دهد که کسانی مثل این شهروند اسکاتلندی کم نیستند.

حزب ملی گرایان اسکاتلند و هواداران این حزب، کارزاری با عنوان “بله” به راه انداخته اند تا بتوانند تعداد بیشتری را برای موافقت با این همه پرسی همراه کنند. در این میان، شرایط اقتصادی و آیندۀ این کشور در مرکز مناظره ها و مباحث قرار دارد و هر طرف سعی می کند هواداران خود را به شرکت یا عدم شرکت در این همه پرسی ترغیب کند.

نخست وزیر دولت محلی اسکاتلند به مردم این کشور قول داده است که در صورت پیروزی این کشور در همه پرسی، 1230 یورو به درآمد سالانۀ هر شهروند اضافه خواهد شد و اقتصاد این کشور، سالانه 6 میلیارد یورو رشد خواهد داشت.