.
.
.

خلبان: خانمها و آقایان سه صاعقه به ما خورده است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

درخشش برق و صدای سهمیگین رعد آنهم در ارتفاع چند هزار متری زمین حتی شجاعترین سرنشینان یک هواپیمای مسافربری را وحشت زده می کند.

اما سرنشینانی که روز جمعه 28 مارس، هواپیمای آنها در فرودگاه بیرمنگام بریتانیا فرود آمد از خلبان خونسرد خود می گویند که چگونه هواپیما را از میان سه صاعقه هدایت کرد و مدتی بعد به آرامی برای آنها توضیح داد که چه اتفاقی افتاده است.

این مسافران از غرش یک "بانگ سهمگین" در اثر اصابت یکه صاعقه به بدنه هواپیمای مسافربری کی ال ام می گویند، اما این برخورد تاثیری بر فرود آنها و نشستن این هواپیما در ساعت 4:30 بعدازظهر نداشته است.

بعد از به زمین نشستن بوئینگ 737 بر روی باند فرودگاه، خلبان به مسافران گفت: "خانمها و آقایان احتمالا متوجه شده اید که صاعقه بما اصابت کرد."

تونی اوریت 51 ساله، یکی از 174 مسافر این پرواز بود که در "آسمان بشدت گرفته" بود و برخورد اولین صاعقه را دیده است.

این بازرگان که از یک سفر کاری بر می گشت گفت: "باورنکردنی بود- یک صدای شدید انفجار را شنیدم و چند دقیقه قبل از آن با دیدن هوای تیره به مسافر کنار دستم گفتم که تعجب می کنم هیچ رعد و برقی روی نداده است."

فیلم ویدئویی در این گزارش مربوط به پرواز هواپیمای دیگری است که مانند این هواپیما مورد اصابت صاعقه قرار گرفته است.