.
.
.

"فیفا" پوشیدن حجاب و عمامه در بازی فوتبال را پذیرفت

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

فدراسیون بین المللی فوتبال "فیفا" روز شنبه 1 مارس 2014 پوشیدن حجاب یا عمامه در هنگام بازی فوتبال را به صورت رسمی پذیرفت.

هیات بین المللی قانونگذاری فوتبال "ایفاب" وابسته به فیفا در جلسه شماره (128) پوشیدن حجاب از سوی زنان مسلمان در بازی فوتبال را مجاز دانست.

"جیروم فالکه" دبیر اتحادیه بین المللی فوتبال در این زمینه اظهار داشت:" یک حجاب عادی خواهد بود ، به شرط اینکه همرنگ لباس اعضای تیم باشد."

وی تاکید کرد که میزبانی جام جهانی فوتبال زیر 17 سال در کشور اردن در سال 2016 ، نقش اصلی را در اتخاذ این تصمیم از سوی "ایفاب" داشته است.

فالکه بیان داشت:" این درخواست از سوی کشورهای مسلمان تقدیم فدراسیون فوتبال شده است چرا که آنها می گویند ، چنین تصمیمی تاثیر زیادی در تشویق بانوان به رشته فوتبال ، خواهد داشت."

دبیر اتحادیه بین المللی فوتبال افزود :" به مردان هم بنا به درخواست جامعه سیک ها در کانادا ، اجازه داده شد در هنگام بازی عمامه مخصوص خود را روی سر خود قرار دهند."

پیش از این فدراسیون بین المللی فوتبال ( فیفا ) در سال 2012 ، حضور بانوان با پوشش حجاب در مسابقات را به بهانه آسیب رسیدن به سر و گردن بازیکنان ممنوع کرده بود.