.
.
.

یک فیزیکدان با مشاهده دستنویس ناشناخته آلبرت انیشتین از جا پرید

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

آلبرت انیشتین در این تئوری دست نوشته، روی آلترناتیو انفجار بزرگ کار می کرد. این دست نوشته جز اسناد انیشتین در بایگانی وی در شهر بیت المقدس است که مدتها کسی از وجود آن خبر نداشت. دلیلش هم این بود که این سند در یک پوشه اشتباه بایگانی شده بود. کسانی که آنرا بایگانی کرده بودند فکر می کردند که این نوشته یکی از دستنویس های اولیه یکی از کارهای علمی انیشتین است.

دکتر کورماک اوو رایفیرتایگ فیزیکدان در انستیتوی تکنولوژی واترفورد، ایرلند می گوید وقتی از محتوای این سند مطلع شدم، از صندلی ام پریدم.

به نوشته اخبار طبیعت،الان دانشمندان با مطالعه دقیق این نوشته دریافتند که انیشتین در سال 1931 با یک آلترناتیو برای انفجار بزرگ که در باره چگونگی پیدایش جهان است کار می کرد.

دکتر کورماک به اتفاق همکارانش این کشف را به انگلیسی ترجمه و در ژورنال فیزیک اروپا منتشر کردند. این تئوری در این لینک موجود است.

محققانی که این تئوری را در ژورنال فیزیک اروپا منتشر کرده اند می نویسند: "این دست نوشته اهمیت تاریخی دارد، به علت اینکه نشان می دهد آلبرت انیشتین بین تئوری "حالت دائمی" و مدلهای توسعه دهنده کیهانی بحث و فکر می کرد و اهمین آن در این است که این بحث پیش از بحث های مشابهی است که سالها بعد ا در محافل ستاره شناسان به میان آمد.

تئوری که انیشتین روی آن بحث می کند بر این فکر استوار است که کیهان نسبتا همیشه حالت ثابتی داشته است. برای اینکه این حالت میسر باشد، شرایط خاصی باید وجود داشته باشد. اما کشفیات بعدی نشان داد که بر عکس کیهان به طور مرتب خود را توسعه می داد، مرتبا ماده (مصالح) جدیدی ساخته می شد.

تئوری ای که درست از آب در نیامد

تئوری "حالت دائمی" را "هئول" با همکاری اچ. بوندی و تی. گولد به عنوان رقیب تئوری انفجار بزرگ توسعه دادند و سالها معتبر بود. بعدها مشخص شد شرایطی که برای صحت این تئوری در نظر گرفته شده، اشتباه است. در دهه 1960 دانشمندان ثابت کردند که کیهان همیشه به یک شکل نبوده، بلکه برعکس در طول زمان فرم و شکل عوض کرده است.

کشف تابش پس زمینه کیهانی در سال 1965 وزن بیشتری به تئوری "بیگ بنگ" یا همان انفجار بزرگ داد. در حقیقت این "هئول" بود که، در گفتگوی خود با بی بی سی و به تمسخر، به این کشف نام "بیگ بنگ" یا انفجار بزرگ را داد.

با کشف دستنویس انیشتین به نظر می رسد که وی تئوری "حالت دائمی" کیهان را پس از بررسی، سریعا کنار گذاشته بود.

جیمز پیبل از دانشگاه پرینستون به "نیچر نیوز" گفت: "احتمالا این چرک نویسی است که انیشتین با هیجان نوشته، ولی پس از آنکه دریافت این تئوری می تواند اشتباه باشد برای اینکه مسخره نشود آنرا کنار گذاشته است.