.
.
.

کمپینی در آمریکا از عرب ها خواست از کلمه "غلام سیاه" استفاده نکنند

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

سایت آمریکایی "دزرت سان"، روز چهارشنبه 26 فوریه 2014 از کمپینی خبر داد که توسط مسلمانان به راه افتاده و از عربها و مسلمانان آمریکا می خواهد تا از اطلاق نامهای تحقیرآمیز به آمریکاییان آفریقایی تبار خودداری کنند.

نام این گروه "کلمه "ع" را نگو" است و از عربهای ساکن آمریکا میخواهد تا از کلمه "عبد" و "عبید" برای توصیف آمریکائیان آفریقایی تبار استفاده نکنند.

در زبان عربی کلمه عبد و جمع آن عبید به معنی "برده" و "غلام" است.

ماجد موغنی از بنیانگذاران این گروه گفت: "ما باید از بکار بردن کلمه "عبید" برای توصیف آفریقایی تبارها پرهیز کنیم. این کلمه مفهومی نژادی دارد و توهین آمیز است."

توقع احترام

طرفداران این کمپین حمایت خود از این ابتکار را در تویتر اعلام کردند.

یکی از کاربران تویتر نوشت: "هیچکس شایسته چنین نام توهین آمیزی به ویژه از سوی برادران و خواهران مسلمان نیست."

یکی دیگر از کاربران گفت: "جامعه ما باید از بکار بردن کلمه عبید و چند کلمه دیگر خودداری کند. ما به همه می گوییم تا به ما احترام بگذارند، پس باید خودمان هم با احترام سخن بگوییم."

فرد دیگری نوشت: "کافی نیست که بگوییم اسلام ضد نژادپرستی است؛ ما مسلمانان باید در عمل این را ثابت کنیم."