.
.
.

بازداشت آبدارچی به اتهام ادرار در کتری چای یک شرکت سعودی

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پلیس شهر طائف در سعودی روز شنبه 22-2-2014، یک کارگر خارجی را به اتهام ادرار در کتری چای کارکنان یک شرکت ساختمانی بازداشت و به مرکز تحقیقات قضایی این اداره تحویل داده است .

ادرار کردن این کارگر در کتری آبجوش شرکت پیش از تهیه چای برای کارکنان، بوسیله دوربین های مدار بسته این شرکت ضبط شده است.

سخنگوی پلیس منطقه مکه در این زمینه گفت:" یک کارمند این شرکت با مراجعه به اداره پلیس خبر داد که مدتی است کارگری از کشور های آسیایی چای آنها را در قوری تهیه می کند. اما طی این مدت آنها متوجه شدند که چای طعم و مزه بدی دارد. پلیس با کنترل رفتار این کارگر از طریق دوربین های مدار بسته، متوجه شد که این کارگر قبل از تهیه چای در آن ادرار می کند".

به گزارش روزنامه اینترنتی سعودی "سبق" به نقل از یکی از مدیران این شرکت پلیس برای اطمینان بیشتر مقداری از چای تهیه شده را آزمایش کرد و مشخص شد که در آن ادرار بوده است".

سخنگوی پلیس افزود:" این کارگر هم اکنون در مرکز پلیس در بازداشت به سر می برد تا برای محاکمه پرونده او به نهادهای قضایی مربوطه منتقل شود".