.
.
.

پارلمان اکراین رئیس جمهوری این کشور را عزل کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

به گزارش خبرگزاری رویترز مجلس ملی اکراین با اکثریت آراء ویکتور یانوکویچ رئیس جمهوری این کشور را از مقام خود خلع کرد و 25 ماه مه را روز انتخابات جدید ریاست جمهوری تعیین کرد.

پارلمان اکراین یانوکویچ را براساس قانون اساسی، ناتوان در مدیریت کشور اعلام کرد.

پس از پایان رای گیری نمایندگان مجلس از جای خود بلند شده، سرود ملی این کشور را خوانده و کف زدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه این اقدام پس از آن صورت گرفت که یانوکویچ اپوزیسیون را متهم به انجام کودتا کرد و از قبول درخواست های آنها خودداری کرده بود.

در اقدامی دیگر به دنبال رای مجلس اکراین که رای به آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر زندانی سابق این کشور داده بود، از زندان آزاد شد.