.
.
.

دختر خوانده "وودی آلن" او را متهم به آزارجنسی کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

دیلن فارو، دختر خوانده وودی آلن روز شنبه 1-2-2014 برای اولین بار به صورت علنی اتهام تجاوز جنسی پدر خوانده اش را مطرح کرد.

او گفت در سال 1992، هنگامی که 7 ساله داشت، این اتفاق افتاده است.

دیلن گفت: "آلن از او خواست بر روی شکمم دراز بکشم و با قطار برقی کوچکی بازی کنم . فارو اکنون 28 ساله است و این موضوع را در وب سایت "نیویورک تایمز " منتشر کرده است."

وی افزود "آلن سپس به آزار جنسی من پرداخت، و زمزمه کرد که من دختر خوبی هستم و این راز باید بین ما بماند. او به من وعده داد که مرا به پاریس ببرد و از من یک ستاره برای فیلم هایش بسازد".

نامه دختر خوانده وودی آلن، سه هفته پس از دریافت جایزه "گلدن گلوب" ، دستاورد یک عمر هنرمندی وی، منتشر شد.

موضوع آزار جنسی این دختر خوانده توسط نیکلاس کریستوف، مقاله نویس معروف که با میا فارو، مادر و رونان فارو برادر دیلن دوست است، منتشر شد.

هنگامی که آلن در مراسم دریافت جایزه حضور داشت، رونان فارو برادر دیلن در صفحه توییتر خود نوشت: " در مراسم ادای احترام به وودی آلن، گویا فراموش شده بگویند که او دختر 7 ساله خود را، قبل یا بعد از "آنی هال"، مورد آزار جنسی قرار داده است؟

وودی آلن هنرمند معروف تمام ادعاهای دیلن فارو و مادرش مبنی بر آزار جنسی او در سال 1992 را تکذیب کرده است.

برای محکومیت آلن از نظر حقوقی هیچگونه دلیلی وجود ندارد، و آنچه بیشتر مسئله اتهام آزار جنسی او را سست می کند عدم داشتن هرگونه پرونده پیش یا پس از این اتهام در زندگی این هنرمند است. او به کریستف گفت در عمر خود هیچوقت کسی را آزار نداده است.

سال 1993، فرانک ماکوس ، دادستان کانتیکات گفت:" اگر چه احتمال اتهام آلن وجود داشت، اما از این جهت پرونده را پیگری نکردم، که بنظرم دیلن فارو بیشتر آسیب می دید."

در آن زمان تیم متخصصین "کودکان آزار دیده جنسی" در بیمارستان ییل، نیوهیون طی گزارشی پس از بررسی های علمی به این نتیجه رسیده بودند که دیلن فارو مورد تعرض یا آزار جنسی قرار نگرفته است. پس از آن بود که در ماه ژوئن، قاضی شهر منهاتن طی حکمی حضانت دیلن را به مادرش فارو منتقل کرد.