فوری

پخش زنده

آمریکا دو سال پیش درباره کرونا به چین هشدار داده بود