فوری

پخش زنده

کرونایاب ایران از 100 متری ابتلا را تشخیص می‌دهد