فوری

پخش زنده

سازمان عفو بین‌الملل: قطر به بهانه کرونا حقوق کارگران را نقض می‌کند