فوری

پخش زنده

کرونا در چند قدمی میلیون‌ها کارگر خارجی شاغل در قطر