فوری

پخش زنده

ترکیه به اسرائیل کمک‌های پزشکی فوری می‌فرستد