فوری

پخش زنده

جهان قرن‌ها بیماران جذام را به حال خود رها کرد