فوری

پخش زنده

رنگین‌پوست‌های آمریکا به برنی سندرز رای نمی‌دهند