فوری

پخش زنده

سعودی به آرامکو دستور داد سقف تولید خود را به 13 میلیون در روز بشکه برساند

تبلیغات

برگزیده های کاربران