فوری

پخش زنده

خلبان شرکت هواپیمایی آسمان اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی را دید