فوری

پخش زنده

پاسخ اردوغان به پیام «احمق نباش» چه بود؟

تبلیغات

برگزیده های کاربران