فوری

پخش زنده

تشکر ترکیه از قطر برای تامین مالی عملیات تجاوز به سوریه

تبلیغات

برگزیده های کاربران