فوری

پخش زنده

سنای آمریکا به موضوع ارتکاب جنایات جنگی از سوی ترکیه در شمال شرق سوریه می‌پردازد

تبلیغات

برگزیده های کاربران