فوری

پخش زنده

اگر نقش ایران در حملات آرامکو ثابت شود، سعودی چه اقدامی خواهد کرد؟

تبلیغات

برگزیده های کاربران