فوری

پخش زنده

ترکیه یک پایگاه نظامی جدید در قطر می‌سازد

تبلیغات

برگزیده های کاربران