فوری

پخش زنده

اردوغان: ترکیه آب‌گیری سد ایلیسو روی رود دجله را از ماه ژوئن آغاز می‌کند

تبلیغات

برگزیده های کاربران