فوری

پخش زنده

وقتی گربه به درد سر افتاد

منبع: دبی-العربیه.نت فارسی

گربه ای که در فنر یک خودروی تویوتای لندکروزر گیر کرده بود، ناخواسته به سفری 80 کیلومتری رفت.

ویتالی بورانین راننده روس این لندکروزر از ساکنان جزیره ساخالین به خبرگزاری مرکزی اروپا گفت: "من هیچ روحم خبر نداشت که مسافری با من سفر می کند و چیز مخصوصی را هم مشاهده نکردم. تا اینکه برای بنزین زدن در جایگاه بنزین توقف کردم".

"وقتی داشتم بنزین می زدم، صدای میو میوی گربه ای را شنیدم. فکر کردم چیزی زیر خودروباشد، نگاهی انداختم چیزی ندیدم تا اینکه وقتی در باک را می بستم دوباره صدای گربه را شنیدم ولی باز هم چیزی ندیدم."

صدای گربه ادامه پیدا کرد و برای بار دیگر نگاهی زیر ماشین و به جایی که صدا می آمد انداخت، با کمال تعجب متوجه چیز پشمالویی در داخل یکی از فنرهای خودرو شد.

پیدا کردن گربه جای خود، بیرون آوردن آن کار حضرت فیل بود. او مجبور شد خودرو را به تعمیرگاه پمپ بنزین ببرد و همه سیستم فنر را بازکرده و گربه را به کمک میکانیک آزاد سازد.

پس از بیرون آوردن گربه آنرا در قفسی گذاشت و به شهر خودش برد، به این امید که صاحبش آنرا پیدا کند.

تبلیغات

برگزیده های کاربران