فوری

پخش زنده

برگزاری مسابقات بوکس در المپیک 2020 دوباره مطرح شد

موضوع برگزاری مسابقات بوکس در المپیک 2020 توکیو که پیش از این به حالت تعلیق درآمده بود، دوباره مطرح شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات بوکس در المپیک 2020 توکیو، همچنان مورد بحث است. این تردیدها بدان خاطر است که ورزش بوکس طی چندین سال است که مورد بی مهری های مالی و غیرمالی کمیته بوکس قرار گرفته است.

در عین حال، رئیس کمیته برگزاری المپیک، روز شنبه 4 می 2019، طی یک کنفرانس خبری اظهار کرد: ما خواهان شرکت بوکس به عنوان ورزشی بین المللی در المپیک توکیو هستیم.

توماس باچ افزود: این پرسش مطرح است که آیا خود کمیته بوکس مسئول برگزاری رقابت ها خواهد بود یا به فکر راه چاره باشیم؟ باید ببینیم جواب کمیته به ما چه خواهد بود و آیا در زمینه مالی، داوری و... دست به کار خواهد شد یا خیر.

رئیس المپیک تصریح کرد که تا تاریخ 22 می 2019، نتیجه نهایی را‌ اعلام خواهد کرد.

مسئول بوکس استرالیا نیز در این باره اظهارنظر کرد. وی در مورد صحبت های باچ به رویترز گفت: مدیریت بوکس، آن هم در زمانی که فقط 14 ماه به المپیک باقی مانده است، بسیار سخت است.

در عین حال، باچ بر تشکیل مسابقات بوکس تاکید بسیاری دارد و حضور این ورزش در المپیک را بسیار مهم دانست، حتی اگر این مسابقات، به دلیل نزدیکی زمان برگزاری المپیک، سطح بالایی نداشته باشند.

رئیس المپیک همچنین در مورد پرسش خبرنگاران در زمینه تبعیض جنسیتی کمیته برگزاری بوکس گفت: این عملکرد نادرست است و در المپیک با تبعیض جنسیتی مقابله خواهیم کرد و مساوات رعایت خواهد شد.

تبلیغات

برگزیده های کاربران