فوری

پخش زنده

اولین مهاجران اروپایی به آمریکا، به آدم خواری دست زده بودند

درپی کشف اسکلت های آسیب دیده مشخص شد

منبع: دبی , العربیه.نت فارسی


کاووش های جدیدی که در شهر جیمز تاون آمریکا بر روی اسکلت یک انسان انجام گرفته، نشان می دهد که اولین مهاجران اروپایی به آمریکا، به آدم خواری دست زدند.

طبق آخرین پژوهش های علمی، محققان به این نتیجه رسیدند که به دلیل قحطی سال های 1609 تا سال 1610 اروپائیان مهاجر دست به آدم خواری زدند.

آدم خواری در آمریکا همزمان با ورود بریتانیایی ها به منطقه "جیمز تاون" صورت گرفته بود. جیمزتاون اولین مستعمره بریتانیایی بود که در سال 1607 میلادی در آمریکا تشکیل شد. این شهر اکنون در ایالت ویرجینیای آمریکا واقع شده است.

بررسی های علمی انجام گرفته بر روی اسکلت یک دختر چهارده ساله قربانی" کانیبالیسم" یا آدم خواری، مهاجران اروپایی برای رهایی از گرسنگی ناشی از قحطی، متوسل به آدم خواری شدند.


مغز، زبان و گوشت صورت قربانی خورده می شد

باقی مانده های جسد این دختر در قلعه "جیمزفورت" آمریکت به دست آمده است. گفته می شود که این قلعه توسط بریتانیایی ها در اولین ماه ورودشان به این منطقه ساخته شد.

به گزارش سایت نروژی "ان.آر. ک" داوگ اوسلی، انسان شناس و پزشک قانونی در این مورد گفته است، آسیب هایی که بر اسکلت وجود دارد نشان می دهد که قربانی تکه تکه شده، به طوری که گوشت آن از بدنش جدا گردیده است.

جمجمه این دختر قربانی، آسیب هایی از ناحیه پیشانی، پشت سر و گوش بر خود دارد که دراثر ضربه های محکم بوجود آمده است.
آسیب های برش بر اسکلت، نشان می دهد که زبان، مغز از داخل آن بیرون آورده شده و گوشت صورت او نیز از آن جدا شده است.

"اوسلی" پژوهشگر آمریکایی از موزه ملی "تاریخ طبیعی اسمیت سونیان" در این باره می افزاید": طبیعی است که این دختر قربانی آدم خواری شده بود به این دلیل که صحبت از قحطی شدیدی در آن دوره به میان آمده است. لذا تمام انواع گوشت چه از نوع حیوانات و یا انسان به عنوان غذا از آن استفاده می شد.

آسیب ها روی اسکلت نشان می دهد که ضربات وارده بر آن توسط قصابی حرفه ای صورت نگرفته بلکه توسط فرد یا افرادی معمولی انجام گرفته است.

علت مرگ این دختر را نمی توان به سادگی پیدا کرد، اما محققان اطمینان دارند که او چند لحظه پس از مرگش قطعه قطعه گردید.

محققان نمی دانند که این دختر، چه کسی بوده، اما پس از تحقیقات وسیعی که بر روی استخوان های او انجام گرفت، مطمئن شدند که وی بریتانیایی تبار و از منطقه ساحل جنوبی این کشور بود.محققان این دختر قربانی را "جین" نامگذاری کردند.

بررسی های آزمایشگاهی که بر روی استخوان های" جین" انجام گرفته، نشان می دهد که بیشترین مصرف غذایی او را گوشت تشکیل می داد و این بیانگر آن است که "جین" از خانواده ثروتمندی بود. چون در آن زمان تنها خانواده های ثروتمند به غذاهای گوشتی دسترسی داشته اند.


دوران گرسنگی اروپائیان در آمریکا


اروپایی ها صدوپانزده سال پس از کشف قاره آمریکا (1492) توسط کریستف کلمب، شهرک دائمی "جیمز تاون " را بنا کردند.
سال های نخست مهاجرت اروپایی ها به جیمزتاون آمریکا به دلیل قحطی و گرسنگی سال های بسیار سختی بود.

در ماه ژوئن سال 1609 تعدادی مهاجر به وسیله یک کشتی وارد جیمز تاون شدند که این افراد با محموله غدایی ناکافی به آمریکا آمدند با آمدن این گروه شمار مهاجران به 300 نفر رسید. اما غذای نو مهاجران نیز پس از مدتی تمام شد و ناچار به بومیان سرخ پوست آمریکا روی آوردند.
سرخپوستان"پوهاتان" که ساکنان اصلی منطقه جیمیزتاون بودند، در ابتدا غذای مهاجران را تامیین می کردند اما هنگامی که با قحطی روبرو شدند، از تامین غذای آنها سر باز زدند و این باعث تیرگی روابط بین طرفین شد.

در اکتبر سال 1609، سرخ پوستان پووهاتان به مهاجران در فورت جیمز حمله کردند که این باعث قحطی بیشتر در منطقه مهاجران شد. در نتیجه آنها به خوردن اسب، سگ، گربه، موش و مار روی آوردند.

در همین زمستان سخت بود که "جین" قربانی آدم خواری مهاجران شده بود، چون آثار باقیمانده از آن دوران از آدم خواری مهاجران جدید بریتانیایی حکایت دارد.

نیویورک تایمزاز قول جورج پرسی حاکم وقت شهرک جیمز تاون می نویسند": آنها برای زنده ماندن دست به هر کاری می زدند حتی اجساد را از قبرها بیرون می آوردند و می خوردند."

یکی از این مهاجران همسر باردار خود را کشت و سپس او را خورد اما او نیز به جرم قتل همسرش نیز اعدام گردید.البته بعضی ازمورخین نسبت به این داستان ها بهای زیادی نمی دهند.اما اوسلی تاکید می کند که مدارک انکار ناپذیری از آدم خواری در دست است که ثابت می کند آدم خواری در آمریکا اتفاق افتاده است.

تبلیغات

برگزیده های کاربران