فوری

پخش زنده

فهرست قیمت گذاری های داعش برای زنان اسیر

منبع: جواد الحطاب- العربیه.نت

پس از تنگ شدن عرصه بر منابع مالی گروه داعش، این گروه تروریستی بازاری برای خرید و فروش زنان اسیر در مکان و روزهای مشخص برپا کرده، تا به این وسیله منابع مالی عملیات خود را تامین کند.

العربیه پیشتر ویدیویی از معامله چند نفر از عناصر داعش درباره خرید و فروش اسیران زن پخش کرده بود.

به تازگی سایت ها شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و تویتر و نیز بسیاری از روزنامه های عراقی سندی را منتشر کردند که در آن قیمت زنان و دختران اسیر بر اساس سن آنها مشخص شده است.

گفته شده که زنان و دختران اسیر در دست گروه داعش که در بازارهای این گروه تروریستی خرید و فروش می شوند، اکثرا مسیحی یا ایزدی هستند.

بر اساس این فهرست، زنان 30 تا 40 سال 60 دلار ، 20 تا 30 سال 85 دلار ، 10 تا 20 سال 125 دلار و یک سال تا 9 سال 170 دلار خرید و فروش می شوند.

این سند که با مهر گروه دولت اسلامی (داعش) به امضا رسیده، هشدار داده که خریداران نمی تواند بیش از سه اسیر زن نزد خود نگه دارند.

تبلیغات