فوری

پخش زنده

هولاند: مردم سوریه بین چکش اسد و سندان تندروهای القاعده قرار گرفته اند

پیشنهاد کمک تسلیحاتی فرانسه به مخالفان سوری

منبع: دبی -العربیه .نت فارسی

فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، روز پنجشنبه 19-9-2013 طی سخنانی اظهار داشت:" مردم سوریه میان چکش سرکوب رژیم اسد و سندان تندرو های اسلامی وابسته به القاعده قرار گرفته اند."

وی افزود:" با توجه به این شرایط نامناسب پاریس تصمیم گرفته است که مخالفان معتدل در ارتش آزاد سوریه را به تسلیحات پیشرفته مجهز کند".

رئیس جمهور فرانسه افزود:" با توجه به اینکه مردم سوریه میان اسلامگرایان تندرو از یک سو و رژیم اسد از سوی دیگر گرفتار شده اند، فرانسه با همپیمانان خود در نظر دارد که "در یک چارچوب منظم " به نیروهای معتدل مخالف اسد کمک تسلیحاتی بکند.

اولاند تاکید کرد:" ما با کمک کشورهای دیگر بگونه ای طرح مسلح کردن مخالفان را به اجرا خواهیم گذاشت که سلاح ارسالی به دست اسلامگرایانی از نوع تندروهای مالی که ما پیشتر با آنها جنگیدیم نیفتد".

فرانسه یکی از صریح ترین و آشکار ترین منتقدان رژیم بشار است اما در عین حال تاکنون از تجهیز مخالفان سوری به اسلحه پیشرفته ممانعت کرده است.

کارشناسان امور سیاسی خاورمیانه و غرب می گویند، یکی از دلایل عمده مخالفت فرانسه با تجهیز مخالفان سوری به سلاح پیشرفته، ترس و نگرانی پاریس از احتمال دسترسی گروههای اسلامی تندرو به این اسلحه در آینده است.

اولاند که در شهر باماكو مالی سخن می گفت با اشاره به اوضاع بحرانی در سوریه اظهار داشت :" متاسفانه مردم سوریه میان چکش رژیم اسد و سندان تندروهای اسلامی قرار گرفته اند . با این حال بهترین راه کمک به مردم سوریه تقویت ارتش آزاد این کشور است که باید به صورت دقیق ومنظم صورت گیرد".

تبلیغات

برگزیده های کاربران