فوری

پخش زنده

ایران دارنده رتبه نخست اعدام کودکان و نوجوانان در یک دهه اخیر 

منبع: دبی_العربیه.نت فارسی

در آستانه دهم اکتبر که مصادف با هجدهمین سالگرد روز جهانی مبارزه با اعدام است، فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر و سازمان وابسته به آن «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» گزارش 60 صفحه‌ای منتشرکردند که نشان می‌دهد چگونه بکارگیری مجازات اعدام در ایران، حقوق بنیادین انسانها را نقض می‌کند.

این گزارش که پنج‌شنبه، 8 اکتبر منتشر شد، متذکر می‌شود که «استفاده‌ مهار نشده از مجازات اعدام در ایران لکه‌‌ای پاک نشدنی بر کارنامه‌ حقوق بشری این کشور است.»

گزارش مذکور با تشریح اعدام‌های یک دهه اخیر یادآور می‌شود که «ایران در یک دهه گذشته رتبه نخست اعدام کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص داده است.»

این گزارش همچنین می‌نویسد: «ایران نوجوانان را به اعدام محکوم و آن‌ها را پس از رسیدن به سن 18 ‌یا گاهی پیش از آن اعدام می‌کند.»

شایان ذکراست که صدور و اجرای حکم اعدام برای اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته‌اند در تمامی میثاق‌های بین‌المللی ممنوع شده است.

تبلیغات

برگزیده های کاربران