فوری

پخش زنده
ویتالی نعومکین

ویتالی نعومکین

سیاستمدار روس و رئیس انستیتیوی شرق‌شناسی اکادمی علوم روسیه

جدیدترین مطالب

روسیه، ترکیه و ایران؛ همکاری یا رقابت؟

با توجه به رویدادهای بسیار مهمی که درآغاز سال جدید و پس ازآن در خاورمیانه رخ داد، منطقه بار دیگر ...

18:40 GMT
در حال بارگیری