فوری

پخش زنده
فاضل السلطانی

فاضل السلطانی

جدیدترین مطالب

نویسندگی یا مرگ

در تحقیقی که منتشرمی‌کنم، تعدادی از نویسندگان عرب درباره تجربه‌های خاص خود می‌گویند و این بار درباره ...

17:30 GMT
چرا نوآوران از جهان پنهان می‌شوند؟

هنر پنهان شدن یا گریختن از خویشتن و جهان، بخشی از تاریخ ادبیات از زمان هومر است. زهد یا انزوا نیست. ...

20:18 GMT
​حافظه ما روی قفسه‌ کتابخانه‌ها

چرا نویسندگان‌مان را خیلی زود از یاد می‌بریم؟ پرسشی که علیرغم حقیقت جیغش اندکی نارس به ...

14:10 GMT
​هیلاری منتل تاچر را ترور می‌کند

در اواسط دهه هشتاد، قرار بود مارگرت تاچر نخست وزیر وقت بریتانیا از یکی از مناطق لندن بازدید کند. یکی ...

14:10 GMT
کتاب فلسفی قطور با عیب جانبداری

مسئله اول و مهم در کتاب قطور ریچارد ولین با عنوان «وسوسه مجهول» این است که جادوی فاشیسم به ...

17:26 GMT
سرزمین هرزی که «برادر بزرگ‌تر» فرامانروای آن است

خواننده غربی دراین روزهای تاریک به سمت دو اثر کشیده می‌شود که اثری عمیق بر ناخودآگاهش گذاشته‌اند در ...

11:19 GMT
در حال بارگیری